• |
  • |
  • |
  • |
SDX logotyp

Marknadsledande i Norden

SDX® utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för transport av kalla och varma livsmedel under det registrerade varumärket THERMOBOX®.

Utmärkande för SDX är hög kvalitet i varje detalj, kontinuerlig produktutveckling och personlig service.

Trygg partner

Vi på SDX® Thermobox® har varit en trygg partner till professionella matlagare i över 50 år. Vår del i ditt arbete är att skapa trygghet.

Du ska kunna fokusera på matlagningen och veta att de fräscha råvarorna och den goda maten håller samma kvalité när den serveras som när den tillagades.

Du ska också känna dig trygg i att tekniken fungerar. Att temperaturen är exakt den rätta och att boxarna tål den ibland oömma behandling de kan utsättas för.

Egen produktion för högsta kvalitet

Alla våra produkter är tillverkade med ”insidan helt i rostfritt” d.v.s. pressade gejdrar i rostfri innerbehållare. En unik teknik som ger oöverträffad slitstyrka, underlättar rengöring och ökar säkerheten.

SDX® har all produktion förlagd till Sölvesborg i Sverige.

Miljö- och kvalitetspolicy

SDX skall vara en trygg partner för kunder, leverantörer och övriga intressenter genom att skapa förutsättningar för en långsiktig fortlevnad inom affärsområdet.

Utmärkande för verksamheten är hög kvalitet och stort miljöengagemang i varje detalj, kontinuerlig produktutveckling och personlig service.

Vi skall i samverkan med kunder och leverantörer arbeta med ständiga förbättringar, minska miljöbelastningen och förstärka kundnyttan genom att:

  • hålla oss uppdaterade och följa lagar, normer och regler som är relevanta för verksamheten.
  • göra vår policy känd för anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter i syfte att samverka för bättre miljö och ökad kvalitet.

  • vid val av material och produkter väga samman nyttan och miljöpåverkan för att skapa produkter med hög kvalitet och låg miljöpåverkan.
  • verka för god resurshushållning vid användande av material.
  • med systematiskt miljöarbete och produktutveckling förebygga föroreningar och arbeta för en långsiktigt hållbar hantering av restprodukter.
  • utveckla och tillhandahålla produkter med hänsyn till god hygien, ergonomi, service och ekonomi, hög tillförlitlighet, lång livslängd och låg energiförbrukning.
  • skapa god leveransförmåga och leveranssäkerhet.