• |
  • |
  • |
  • |
SDX logotyp

Ett komplett sortiment för alla dina livsmedelstransportbehov.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter som spänner från de enkla isolerade S-boxarna till de mer anvancerade kyl- och värmesystemen i K- och F-boxarna.

Kvalitet

Den elektroniska styrningen av vårt patenterade värmesystem är en nyckelfaktor för att uppnå den jämna och stadiga värme som gör att maten smakar bra när den serveras. Isolering med polyuretan, som under högt tryck expanderar mellan ytter- och innerväggar ger optimal isolering och tar minimalt med utrymme. Detta gör att maten förvaras vid rätt temperatur med en mycket låg energiförbrukning och en låg driftskostnad.

En ny generation kylboxar för en hållbar framtid

Med SDXs nya generation av kompressorbaserade kylboxar har den tekniska utvecklingen inom kompressorkylning tagit ett stort kliv framåt. K-boxarna har en helt ny kylenhet med det miljövänliga köldmediet R290A. Lägre totalhöjd och vikt. Nya, högeffektiva, varvtalsstyrda fläktar där ljudnivån har halverats för en förbättrad arbetsmiljö. Precis som tidigare generationer är insidan helt i rostfritt med pressade gejdrar utan några skarvar. En digital kontrollenhet i boxens överkant för enkel hantering av inställning och övervakning av temperatur i boxen.

K-boxar passar utmärkt för såväl mat som ska serveras kyld som för transport och förvaring av mat som ska värmas i ett senare skede.

Se alla Thermobox K ECO

Hygien

Vi har förfinat insidan med pressade rostfria gejdrar. Inga skarvar, skrymslen eller vrår där bakterier kan få fäste förenklar rengöring och borgar för god hygien.

Ergonomi

Sockel och avvisarram/handtag på lämplig höjd vid lastning och lossning, lättrullade hjul, dörrens öppningsvinkel 270 grader, dörrmonterat handtag för enhandsgrepp är några exempel som vi i nära samarbetet med våra användare utvecklat för att skona din rygg och underlätta vardagen.

Ergonomi är en hjärtesak för oss!

Miljö

Utmärkande för verksamheten är hög kvalitet och stort miljöengagemang i varje detalj, kontinuerlig produktutveckling och personlig service.

Vi skall i samverkan med kunder och leverantörer arbeta med ständiga förbättringar, minska miljöbelastningen och förstärka kundnyttan genom att:

  • Hålla oss uppdaterade och följa lagar, normer och regler som är relevanta för verksamheten.

  • Göra vår policy känd för anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter i syfte att samverka för bättre miljö och ökad kvalitet.