• |
  • |
  • |
  • |
SDX logotyp

Ett komplett sortiment för alla dina livsmedelstransportbehov.

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter som spänner från de enkla isolerade S-boxarna till de mer anvancerade kyl- och värmesystemen i K- och F-boxarna.

Kvalitet

Den elektroniska styrningen av vårt patenterade värmesystem är en nyckelfaktor för att uppnå den jämna och stadiga värme som gör att maten smakar bra när den serveras. Isolering med polyuretan, som under högt tryck expanderar mellan ytter- och innerväggar ger optimal isolering och tar minimalt med utrymme. Detta gör att maten förvaras vid rätt temperatur med en mycket låg energiförbrukning och en låg driftskostnad.

Hygien

Vi har förfinat insidan med pressade rostfria gejdrar. Inga skarvar, skrymslen eller vrår där bakterier kan få fäste förenklar rengöring och borgar för god hygien.

Ergonomi

Sockel och avvisarram/handtag på lämplig höjd vid lastning och lossning, lättrullade hjul, dörrens öppningsvinkel 270 grader, dörrmonterat handtag för enhandsgrepp är några exempel som vi i nära samarbetet med våra användare utvecklat för att skona din rygg och underlätta vardagen.

Ergonomi är en hjärtesak för oss!

Miljö

Utmärkande för verksamheten är hög kvalitet och stort miljöengagemang i varje detalj, kontinuerlig produktutveckling och personlig service.

Vi skall i samverkan med kunder och leverantörer arbeta med ständiga förbättringar, minska miljöbelastningen och förstärka kundnyttan genom att:

  • Hålla oss uppdaterade och följa lagar, normer och regler som är relevanta för verksamheten.

  • Göra vår policy känd för anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter i syfte att samverka för bättre miljö och ökad kvalitet.