• |
 • |
 • |
 • |
SDX logotyp

Rätt temperatur

För att behålla den goda smaken är det även av vikt att temperaturen inte får vara för låg vid servering av kall mat. Med elektronisk temperaturstyrning och stor noggrannhet hålls temperaturen på rätt nivå.

Hantering av kyld mat

SDX® Thermobox® har utvecklat tekniken att förvara och transportera kalla och varma livsmedelsprodukter i över 50 år. Inom teknikområden som temperaturstyrning, elektronik, ergonomi, säkerhet, isolering och livslängd arbetar vi dagligen med att förbättra våra produkter. Utvecklingsarbetet drivs i nära kontakt med kunder som använder våra produkter i sin dagliga verksamhet.

 • SDX®THERMOBOX® S en neutral thermobox
  SDX kan erbjuda ett komplett utbud av neutrala thermobox alternativ som bara innefattar isolering.

 • SDX®THERMOBOX® C med aktiv kylning
  Aktiv kylning för förvaring av kyld mat under längre tidsperioder.

 • SDX®THERMOBOX® K med kompressorkylning
  Extremt effektiv kompressorkylning står för den högsta standarden inom kylning.

Ladda ner vår instruktionsbok där vi beskriver grundligt hur kall mat bäst hanteras.

Instruktionsbok - Hantering kyld mat (PDF)

SDX® Thermobox® S

 • Maten skall vara kyld till rätt temperatur före lastning.
 • Placera boxen i kylrum i god tid före lastning.
 • Kylplattan skall vara helt nedfryst.
 • Lasta boxen med mat och kylplatta i kylt utrymme (+2°C).
 • Hantera inte kyld mat i varma lokaler!
 • Använd tättslutande lock för att undvika spill i boxen.

SDX® Thermobox® C och K

 • Maten skall vara kyld till rätt temperatur före lastning.
 • Placera boxen i kylrum i god tid före lastning.
 • Kyl eventuellt med eget aggregat.
 • Lasta boxen med mat i kylt utrymme (+2°C).
 • Hantera inte kyld mat i varma lokaler!
 • Använd tättslutande lock för att undvika spill i boxen.
 • Undvik uppställning av box direkt i sol eller i för varma lokaler.

Hantering av varm mat

God kokkonst är central både till fest och till vardag. Många processer skall samverka till att slutresultatet blir en uppskattad måltid.

Temperaturen är en röd tråd genom hela händelsekedjan från råvara till tallrik men du kan alltid lita på att SDX® Thermobox® hjälper dig hålla temperaturen.

 • SDX®THERMOBOX® E med elektroniskuppvärmning
  Har ett avancerat värmesystem med extremt hög tillförlitlighet. Den håller temperaturen inom de önskade värdena och med minimala temperatursvängningar.

 • SDX®THERMOBOX® F med konvektionsvärmning
  Konvektionsvärme med mervärde och många fördelar! Kort uppvärmningstid och med varmluftsfläkt för att kompensera temperaturförluster. Flexibelt värmeskåp.

Ladda ner vår instruktionsbok där vi beskriver grundligt hur varm mat bäst hanteras.

Instruktionsbok - Hantering varm mat (PDF)

SDX®THERMOBOX® E

 • Förvaring av färdiglagad mat får inte understiga +60°C. (SLVFS 1996, 19 §)
 • Varmhållning av mat bör inte överstiga 2 timmar. (se Livsmedelsverkets vägledning)
 • Maten skall hålla rätt temperatur före och under lastning.
 • Minimera hantering av varm mat i rumstemperatur.
 • Använd tättslutande lock för att undvika spill i boxen.

SDX®THERMOBOX® F

 • Förvaring av färdiglagad mat får inte understiga +60°C. (SLVFS 1996, 19 §)
 • Varmhållning av mat bör inte överstiga 2 timmar. (se Livsmedelsverkets vägledning)
 • Maten skall hålla rätt temperatur före och under lastning.
 • Minimera hantering av varm mat i rumstemperatur.
 • Använd tättslutande lock för att undvika spill i boxen.