• |
  • |
  • |
SDX logotyp

Teknik för godare mat

SDX® THERMOBOX® har utvecklat tekniken att förvara och transportera kalla och varma livsmedelsprodukter i över 50 år.

Inom teknikområden som temperaturstyrning, elektronik, ergonomi, säkerhet, isolering och livslängd arbetar vi dagligen med att förbättra våra produkter. Utvecklingsarbetet drivs i nära kontakt med kunder som använder våra produkter i sin dagliga verksamhet.

Avancerad teknik som inte syns

Den elektroniska styrningen av vårt patenterade värmesystem är en nyckelfaktor för att uppnå den jämna och stadiga värme som gör att maten smakar bra när den serveras. Isolering med polyuretan, som under högt tryck expanderar mellan ytter- och innerväggar ger optimal isolering och tar minimalt med utrymme.

Det syns inte på utsidan men det märks på matgästernas uppskattning. Vi har över 50 års erfarenhet och forskning inbyggt i systemet.

Var rädd om din rygg - underlätta vardagen

Ett helt nytt program med hjulburna boxar har utvecklats för att minimera behovet av att bära och lyfta. För platser som ännu inte anpassats till hjulburna transporter har vi bärbara boxar som tillhör marknadens lättaste. För dessa boxar finns ett bra sortiment av vagnar som underlättar hanteringen.

Sockel och avvisarram/handtag på lämplig höjd vid lastning och lossning, lättrullade hjul, dörrens öppningsvinkel 270 grader, dörrmonterat handtag för enhandsgrepp är några exempel som vi i nära samarbetet med våra användare utvecklat för att skona din rygg och underlätta vardagen.

Ergonomi är en hjärtesak för oss!

Säkerhet

Tryggt och säkert

Rätt temperatur är ytterst viktigt ur flera aspekter. Temperaturen får inte vara för låg, om maten skall smaka bra. I värsta fall finns risk för hygieniska problem. Den får inte vara för hög då vissa livsmedel snabbt tappar fräschör och konsistens och andra torkar ut. Den optimala temperaturen har vi noga testat fram för att ge säkra leveranser och bra ätkvalitet.

Enkel rengöring är en säkerhetsfaktor. Kraven på hög hygien i samband med transport av livsmedelsprodukter ökar ständigt. SDX® har boxar med helsvetsad rostfri innersida. Gejdrarna är pressade direkt i den rostfria plåten. Inga skarvar, skrymslen eller vrår där bakterier kan få fäste medför lätthet att rengöra och borgar för god hygien.

Isolering

Låg energiförbrukning

För att skapa bästa möjliga isoleringsegenskaper är boxarna isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar de yttre och inre behållarna till en stark och välisolerad enhet.
Detta gör att maten förvaras vid rätt temperatur med en mycket låg energiförbrukning och en låg driftskostnad.